Her kan du se hvorfor du skal rense dit vand.

21-02-2020

Rester af to ukrudtsmidler, der aldrig har været godkendt i Danmark, er blevet fundet i stor screening

Rester af to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark, er blevet fundet i stor test af grundvand.236 er ændret til 263 i tredje afsnit. Denne korrektion erstatter korrektion udsendt klokken 06.52, der ved en fejl var lavet på en tidligere version.

Stoffer fra forbudte sprøjtemidler og hormonforstyrrende stoffer er blevet fundet i prøver af grundvandet.

Det viser den største undersøgelse af grundvandet, som Miljøstyrelsen nogensinde har lavet.

I alt er 263 vandboringer blevet undersøgt for 415 pesticider. I seks boringer er der samlet fundet ti pesticider i for høje koncentrationer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Der er fundet tre stoffer, som stammer fra ulovlige ukrudtsmidler, der aldrig har været tilladt i Danmark.

Derudover er der fundet svampemidlet amitrol, som er hormonforstyrrende.

- Det er virkelig helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på - også til kommende generationer, siger hun.

Hun tilføjer, at Miljøstyrelsen nu vil styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler og tage sagen op med landbruget, som vurderes at have brugt de ulovlige midler.

Med den nuværende viden er der ikke nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de ti fundne pesticider, der var over grænseværdien.

Det gælder dog ikke for amitrol. Stoffet skal vurderes, hvis det bliver fundet i drikkevand - og ikke kun i grundvand.

De kommuner, hvor der er fundet amitrol, er blevet bedt om hurtigst muligt at sikre, at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet.

Samlet er der fundet rester af pesticider i hver femte boring, men det er i så lave koncentrationer, at det er under grænseværdierne. https://ekstrabladet.dk/112/uhyggeligt-fund-i-grundvand/8012694

21-02-2020

Minister: Tilladelser til forurenet drikkevand i hanerne er nødvendige 

VAND: Så længe der ikke er en sundhedsrisiko, skal det fortsat være muligt for vandværker at levere forurenet drikkevand til borgerne, mener miljøministeren. ”Det kan undtagelsesvist være en nødvendighed,” lyder det.

 

Der er ikke nogen vej udenom. I nogle tilfælde er det simpelthen nødvendigt, at vandværker får lov til at levere drikkevand til borgerne, selv om det overskrider grænseværdien for pesticider.

Det mener miljøminister Lea Wermelin (S).

”Jeg ville ønske, at der ikke var behov for at give dispensationer til drikkevandet, men det kan undtagelsesvis være en nødvendighed for at sikre, at danskerne kan modtage drikkevand,” siger hun til Altinget i en skriftlig kommentar.

Ministeren understreger, at der kun bliver givet dispensationer, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko, og at der ingen andre alternativer er.

https://www.altinget.dk/artikel/191479-wermelin-afviser-enhedslisten-tilladelser-til-forurenet-drikkevand-er-noedvendige

07-02-2019

Et nedbrydningsprodukt efter en svampegift har på under et år udviklet sig til den værste forurening af drikkevandet i hovedstaden i nyere tid.

Hofor, som er ejet af otte kommuner i hovedstaden og leverer vand til cirka en million borgere i hovedstadsområdet, kan nu konstatere, at dimethylsulfamid (DMS) kan måles i hanerne hos omkring fire ud af ti kunder.

»Det er det værste enkeltstof, vi har haft i hovedstadsområdet,« siger sektionsleder Ann-Katrin Pedersen fra Hofor.

Ikke blot i boringerne, men helt ude i hanerne

Det særlige ved DMS er, at det er så udbredt i hovedstadsområdet, at det ikke blot findes i selve vandboringerne, men altså også kan måles i vandet, som bliver sendt fra vandværkerne ud til borgerne.

Kilde: https://ing.dk/artikel/400000-koebenhavnere-drikker-vand-med-rester-nyopdaget-stof-223828

 

29-12-2018

Rester fra nogle af de sprøjtemidler, som landbruget flittigt bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn, risikerer at sive ned til grundvandet.

Det konkluderer en helt ny rapport fra det såkaldte pesticidvarslingssystem, VAP.

Det er det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol, som forskerne har fundet i det øverste grundvand under flere af varslingssystemets testmarker - på en af markerne er stoffet målt over grænseværdien for pesticider i drikkevand.

Det fortæller seniorforsker fra GEUS, Annette E. Rosenbom, som er en af forfatterne bag den nye rapport.

- De her testmarker repræsenterer danske forhold, så det at vi finder det under en af vores marker i koncentrationer over grænseværdien gør, at vi nu er bekymrede for, at vi finder det under et større areal under andre marker i Danmark, siger Annette E. Rosenbom til DR.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skadelig-rest-fra-populaere-svampemidler-kan-sive-ned-til-grundvandet

29-12-2018

 

Gamle lossepladser, industriområder og steder, hvor man har arbejdet med sprøjtemidler. Det er sådanne steder, forurening kan opstå og true det grundvand, der ligger under jorden.

Og der findes flere end 5000 forurenede grunde landet over. Det viser en ny kortlægning fra Danske Regioner. Yderligere 8000 grunde er under mistanke for at være så forurenende, at de kan være til skade for grundvandet.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/tusindvis-af-forurenede-grunde-truer-grundvandet