18-04-2021

Sprøjtegiftrester i over halvdelen af vandprøverne i 2019

Hvert år bliver det danske grundvand kontrolleret for sprøjtegifte og andre stoffer, der ikke bør være i drikkevandet. Nu viser helt nye tal for 2019, at der er sprøjtegiftrester i over 58 procent af alle grundvandsprøverne, og at grænseværdierne var overskredet i over 22 procent af målingerne. Det viser den nyeste grundvandsovervågning (GRUMO), som ikke er offentlig endnu, men som DN har fået indsigt i.

I vandværkernes aktive drikkevandsboringer er tallene også nedslående. Her blev der i 2019 fundet sprøjtegiftrester i over 45,3 procent af boringerne, og i over 12,7 procent var grænseværdien overskredet. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder tallene rystende:

"Det her kalder på politisk handling omgående. Vi finder hele tiden flere sprøjtegifte i grundvandet, og det kan danskerne slet ikke være tjent med. Regeringen har lovet danskerne rent drikkevand - men hvornår bliver løfterne fulgt op med handling?" 

https://csr.dk/nye-tal-spr%C3%B8jtegiftrester-i-over-halvdelen-af-vandpr%C3%B8verne-i-2019