29-12-2018

bekæmpelse af svamp i korn forurener grundvandet.

Rester fra nogle af de sprøjtemidler, som landbruget flittigt bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn, risikerer at sive ned til grundvandet.

Det konkluderer en helt ny rapport fra det såkaldte pesticidvarslingssystem, VAP.

Det er det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol, som forskerne har fundet i det øverste grundvand under flere af varslingssystemets testmarker - på en af markerne er stoffet målt over grænseværdien for pesticider i drikkevand.

Det fortæller seniorforsker fra GEUS, Annette E. Rosenbom, som er en af forfatterne bag den nye rapport.

- De her testmarker repræsenterer danske forhold, så det at vi finder det under en af vores marker i koncentrationer over grænseværdien gør, at vi nu er bekymrede for, at vi finder det under et større areal under andre marker i Danmark, siger Annette E. Rosenbom til DR.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skadelig-rest-fra-populaere-svampemidler-kan-sive-ned-til-grundvandet