27-12-2018

Amerikanere advarede uvidende danskere om, at vores pesticider kan give børn kræft

Danmark ligger inde med alle data, men der skulle amerikanske forskere til at koble dem sammen og beregne risikoen for, at danske børn kan få leukæmi ved at bo tæt på sprøjtede marker.

Steen Gyldenkærne troede egentlig ikke, der var noget om snakken, da han fik den første opringning fra Mary Ward, seniorforsker på det amerikanske National Cancer Institute.

Som seniorforsker på Aarhus Universitet mente Steen Gyldenkærne som så mange andre danskere, at vi herhjemme er så restriktive med at tillade sprøjtemidler, at det ikke burde være Danmark, amerikanerne benyttede i jagten på et link mellem forekomsten af leukæmi hos børn og omfanget af mødrenes udsættelse for pesticider under graviditeten.

Men amerikanerne insisterede, for de havde flere indicier fra deres egne studier. Men kun få lande i verden har data om børns helbred, og til overflod er danske data for brug af sprøjtemidler også meget detaljerede. Og da amerikanske skattemidler ovenikøbet skulle betale for den danske seniorforskers tid, gik han i gang.

Kilde: https://ing.dk/artikel/amerikanere-advarede-uvidende-danskere-at-vores-pesticider-kan-give-boern-kraeft-214189?