20-12-2018

Nu skal vi måle efter 10 gange så mange pesticidrester i grundvandet

Dagens målinger af kemikalier i grundvandet er utilstrækkelige. Ny liste indeholder 363 stoffer, vi skal have overblik over.

Vi skal måle efter ti gange så mange forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter i vores grundvand. Sådan lyder den nye anbefaling fra Miljøstyrelsen og et ekspertpanel, nedsat efter det seneste års alarmerende fund af rester efter fortidens sprøjtemidler i det danske drikkevand.

I dag måler vi kun for ca. 35 forskellige kemikalier i vandboringerne. Fremover foreslår eksperterne, at vi, hvis det er teknisk muligt, skal lede efter 363 forskellige stoffer.

Kilde: https://ing.dk/artikel/nu-skal-vi-maale-efter-10-gange-saa-mange-pesticidrester-grundvandet-222805?