19-12-2018

35 forskellige kemikalier i vandboringerne

I dag måler vi kun for ca. 35 forskellige kemikalier i vandboringerne. 
Fremover foreslår eksperterne, at vi, hvis det er teknisk muligt, skal lede efter 363 forskellige stoffer.

Listen over de mange stoffer, som kan forurene vores vand, er udarbejdet af regionerne. 
De har ansvaret for at kortlægge og rydde op efter forurenede grunde. 


Det er således regionerne, som spottede, at desphenyl-chloridazon – et nedbrydningsprodukt efter et sprøjtemiddel, som blev anvendt i roemarker – kunne være et landsdækkende problem. 
I dag er det fundet i hver fjerde drikkevandsboring

Kilde: https://ing.dk/artikel/nu-skal-vi-maale-efter-10-gange-saa-mange-pesticidrester-grundvandet-222805?