Her kan du se hvorfor du skal rense dit vand.

18-04-2021

Hvert år bliver det danske grundvand kontrolleret for sprøjtegifte og andre stoffer, der ikke bør være i drikkevandet. Nu viser helt nye tal for 2019, at der er sprøjtegiftrester i over 58 procent af alle grundvandsprøverne, og at grænseværdierne var overskredet i over 22 procent af målingerne. Det viser den nyeste grundvandsovervågning (GRUMO), som ikke er offentlig endnu, men som DN har fået indsigt i.

I vandværkernes aktive drikkevandsboringer er tallene også nedslående. Her blev der i 2019 fundet sprøjtegiftrester i over 45,3 procent af boringerne, og i over 12,7 procent var grænseværdien overskredet. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder tallene rystende:

"Det her kalder på politisk handling omgående. Vi finder hele tiden flere sprøjtegifte i grundvandet, og det kan danskerne slet ikke være tjent med. Regeringen har lovet danskerne rent drikkevand - men hvornår bliver løfterne fulgt op med handling?" 

https://csr.dk/nye-tal-spr%C3%B8jtegiftrester-i-over-halvdelen-af-vandpr%C3%B8verne-i-2019

18-04-2021

Danske vandværker har fået lov til at have pesticider i drikkevandet i mange år stik imod reglerne.

Her til aften har en ny sag om dårligt drikkevand set dagens lys. Den handler om dispensationer og EU, men allermest om det danske postevand.

Siden 2013 er der nemlig givet 65 dispensationer til danske vandværker, som har fundet rester af pesticider i vandet. Og det er stik imod de regler, der ellers er vedtaget i EU.

EU har gentagne gange henvendt sig til Miljøstyrelsen. Men det har de ikke reageret på.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/i-syv-aar-har-styrelse-ignoreret-kritik-af-sproejtemidler-i-drikkevandet-minister-er

18-04-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder borgere i Egedal Kommune, der får vand fra Ledøje Vandværk, at drikke vandet.

Der er fundet pesticid i to drikkevandsboringer til Ledøje Vandværk i Egedal Kommune.

Det kan ikke udelukkes, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage vandet.

Advarslen er kun relevant for de borgere, der modtager vand fra Ledøje Vandværk. Cirka 290 ejendomme får vand fra Ledøje Vandværk, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/pesticid-fund-borgere-i-ledoeje-fraraades-drikke-vand

21-02-2020

Rester af to ukrudtsmidler, der aldrig har været godkendt i Danmark, er blevet fundet i stor screening

Rester af to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark, er blevet fundet i stor test af grundvand.236 er ændret til 263 i tredje afsnit. Denne korrektion erstatter korrektion udsendt klokken 06.52, der ved en fejl var lavet på en tidligere version.

Stoffer fra forbudte sprøjtemidler og hormonforstyrrende stoffer er blevet fundet i prøver af grundvandet.

Det viser den største undersøgelse af grundvandet, som Miljøstyrelsen nogensinde har lavet.

I alt er 263 vandboringer blevet undersøgt for 415 pesticider. I seks boringer er der samlet fundet ti pesticider i for høje koncentrationer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Der er fundet tre stoffer, som stammer fra ulovlige ukrudtsmidler, der aldrig har været tilladt i Danmark.

Derudover er der fundet svampemidlet amitrol, som er hormonforstyrrende.

- Det er virkelig helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på - også til kommende generationer, siger hun.

Hun tilføjer, at Miljøstyrelsen nu vil styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler og tage sagen op med landbruget, som vurderes at have brugt de ulovlige midler.

Med den nuværende viden er der ikke nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de ti fundne pesticider, der var over grænseværdien.

Det gælder dog ikke for amitrol. Stoffet skal vurderes, hvis det bliver fundet i drikkevand - og ikke kun i grundvand.

De kommuner, hvor der er fundet amitrol, er blevet bedt om hurtigst muligt at sikre, at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet.

Samlet er der fundet rester af pesticider i hver femte boring, men det er i så lave koncentrationer, at det er under grænseværdierne. https://ekstrabladet.dk/112/uhyggeligt-fund-i-grundvand/8012694

21-02-2020

Minister: Tilladelser til forurenet drikkevand i hanerne er nødvendige 

VAND: Så længe der ikke er en sundhedsrisiko, skal det fortsat være muligt for vandværker at levere forurenet drikkevand til borgerne, mener miljøministeren. ”Det kan undtagelsesvist være en nødvendighed,” lyder det.

 

Der er ikke nogen vej udenom. I nogle tilfælde er det simpelthen nødvendigt, at vandværker får lov til at levere drikkevand til borgerne, selv om det overskrider grænseværdien for pesticider.

Det mener miljøminister Lea Wermelin (S).

”Jeg ville ønske, at der ikke var behov for at give dispensationer til drikkevandet, men det kan undtagelsesvis være en nødvendighed for at sikre, at danskerne kan modtage drikkevand,” siger hun til Altinget i en skriftlig kommentar.

Ministeren understreger, at der kun bliver givet dispensationer, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko, og at der ingen andre alternativer er.

https://www.altinget.dk/artikel/191479-wermelin-afviser-enhedslisten-tilladelser-til-forurenet-drikkevand-er-noedvendige